ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

საშეღავათო პერიოდი

სესხის პირობები

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბერმელი“-ს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა  COVID-19 ვირუსით გამოწვეული მდგომარეობის გათვალისწინებით საშეღავათო პირობების შესახებ: მომხმარებლის განაცხადის საფუძველზე (credit@bermeli.ge), შეუძლია ისარგებლოს საშეღავათო პერიოდით და ჩამოთვლილი საშეღავათო პერიოდიდან აირჩიოს ერთ-ერთი:

განაცხადის ჩამოსატვირთად გადადით ქვემოთ მოცემულ ბმულზე - საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა შესაძლებელია 3 თვით მხოლოდ ძირ თანხაზე, რაც ნიშნავს 3 თვის განმავლობაში მხოლოდ პროცენტის გადახდას ძირი თანხის ნაწილობრივად დაფარვის გარეშე; - მსესხებელს შეუძლია არსებული ძირი თანხა დაფაროს დარჩენილ ვადაში, რაც ნიშნავს, რომ გაეზრდება გრაფიკის მიხედვით შესატანი თანხა; - მსესხებელს შეუძლია სესხის ვადა გაზარდოს 3 თვით.

ცნობისათვის -

ა) საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა შეიძლება მიმდინარე ვადაგადაცილებული დავალიანების დაფარვის შემთხვევაში;

ბ) სხვა შემთხვევაში განიხილება განცხადება სესხის რესტრუქტურიზაციის შესახებ;

გ) განაცხადები საშეღავათო პერიოდზე მიიღება მიმდინარე წლის 31 მარტამდე.

განაცხადის ფორმა

 

ელ.ფოსტა: credit@bemeli.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ცხელ ხაზს: 568 700300.