ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

ჩვენი გუნდი

ეთერ ბერიძე

ეთერ ბერიძე

დირექტორი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდმარე)

არჩილ მელიქიშვილი

არჩილ მელიქიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბესიკ მელიქიშვილი

ბესიკ მელიქიშვილი

ავტო სესხების მენეჯერი

ბადრი მელიქიშვილი

ბადრი მელიქიშვილი

მთავარი ბუღალტერი

ვანო ელიავა

ვანო ელიავა

ბათუმის №2 ფილიალის მენეჯერი

თამილა ცინარიძე

თამილა ცინარიძე

ქუთაისის რეგიონალური მენეჯერი

ლია ხასია

ლია ხასია

რუსთავის ფილიალის მენეჯერი

მალვინა მიქელაძე

მალვინა მიქელაძე

ბათუმის №4 ფილიალის მენეჯერი