ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

ჩვენი გუნდი

თეიმურაზ ქურასბედიანი

თეიმურაზ ქურასბედიანი

ქუთაისის მე-2 ფილიალის მიკრობიზნეს-სესხების მენეჯერი

მაია კვირიკაძე

მაია კვირიკაძე

ბათუმის #2 ფილიალის ექსპერტ შემფასებელი(მოლარე-ოპერატორი)