ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სალომბარდო სესხი

სესხის პირობები

 
უზრუნველყოფის ფორმა – ძვირფასი ლითონი (ოქრო).
 
შეფასების ტარიფი – საბაზრო ფასთან მიახლოებული.

სასესხო საპროცენტო გადასახადი 365 დღის ბაზაზე.

ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე
 

გტარებსე  სესხის თანხის  გაზრდა გირაოს შეფასების ფარგლებში და ძირი თანხის ეტაპობრივი შემცირება, რაც ავტომატურად იწვევს გადასახდელი პროცენტის შემცირებას.

 
სესხების გაცემა ეროვნულ ვალუტაში.
 
 
პროდუქტი, გამოირჩევა საიმედოობით, მარტივი შეთავაზების ფორმით და მომხმხმარებელზე მორგებული პირობებით.


           დასახელება

        ვალუტა

           %

 ვადა

          სალომბარდო                      სესხი

 

     

 

 1 თვე

         ლარი

  2%-დან

ე.ს.გ 26,8 %-დან 42.6%-მდე

გტტგტ

 

 მხოლოდ ჩვენთან

 

 

  ტექნიკასა და მობილურ ტელეფონებზე ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი.

მიიღეთ თანხა სწრაფად და მარტივად.