ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

რეპორტინგი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა
2012 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2013 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2014 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა 

2015 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2016 წელი

01.01.2018-31.03.2018

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2018 წელი

01.01.2018-30.06.2018

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2018 წელი

01.01.2018-30.09.2018

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი 

2018 წელი

აუდიტორული დასკვნა

აუდიტორული დასკვნა

2017 წელი

01.01.2018-31.12.2018

 საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2018 წელი

01.01.2019-31.03.2019

საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2019 წელი

01.01.2019 - 30.06.2019

 საბალანსო უწყისი-მოგება ზარალის უწყისი

2019 წელი

აუდიტორული დასკვნა 2018 წელი

აუდიტორული დასკვნა 2018 წელი

2018 წელი