ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

უკან

ძვირფასი დღე ქალებს ბერმელში

3 მარტი, 2012

 2012 წელს ბერმელში დეკრეტულ შვებულებაში გავიდა 7 თანამშრომელი, რის გამოც მოეწყო მათი საზეიმო გაცილება.