ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

ჩვენი გუნდი

ეთერ ბერიძე

ეთერ ბერიძე

დირექტორი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდმარე)

არჩილ მელიქიშვილი

არჩილ მელიქიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბესიკ მელიქიშვილი

ბესიკ მელიქიშვილი

ავტო სესხების მენეჯერი

ლია ხასია

ლია ხასია

რუსთავის ფილიალის მენეჯერი

მალვინა მიქელაძე

მალვინა მიქელაძე

ბათუმის №4 ფილიალის მენეჯერი

თეიმურაზ ქურასბედიანი

თეიმურაზ ქურასბედიანი

ქუთაისის მე-2 ფილიალის მიკრობიზნეს-სესხების მენეჯერი