ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

უკან

ბერმელმა უპრეცენდენტო, მასშტაბური აქცია განახორციელა!

20 აპრილი, 2021

ბერმელლმა უპრეცედენტო, მასშტაბურიაქციაგანახორციელა!
 
 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 20 წელია ბაზარზეა, ამ ხნის მანძილზე ბერმელი ყოველთვის იყო ჩართული მომხმარებელთა ლოიალობის პროგრამაში.
არსებული მსოფლიო პანდემიის ფონზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენი როგორც საფინანსო ორგანიზაციის ჩართულობა და მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინება, სწორედ ამიტომ ბერმელმა უპრეცედენტო, მასშტაბური აქცია განახორციელა!
 
მაქსიმალურად შეამცირა  საპროცენტო განაკვეთები 2018 წლამდე გაცემულ ყველა სესხზე
საპროცენტო განაკვეთები მნიშვნელოვნად შეამცირა აგრეთვე, ბერმელის დღევანდელ სპროცენტო განაკვეთის ნიშნულამდე, 2018/2019/2020 წლებში გაცემულ სესხზებზე
აღნიშნული აქცია გავრცელდა და ვრცელდება რესტრუქტურიზებულ და რეფინასირებულ სესხებზე
პროცენტის შემცირება მომხმარებელს შესაძლებლობასაც აძლევს აითვისოს სესხი, ლიმიტის ფარგლებში