ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

ბერმელის 10 წლის იუბილე

ბერმელის 10 წლის იუბილე

27 ოქტომბერი, 2011

   მიკროსაფინანსო კომპანია ბერმელი, რომლის 10 წლის იუბილეს დღეს აღვნიშნავთ  2010 წლამდე მუშაობდა შპს „აჩიკოს“ სახელწოდებით, თავდაპირველად იგი ერთ პატარა ლომბარდს წარმოადგენდა, არც ჩვენ გვქონდა განსაკუთრებული მიზნები და  ამოცანები, რაიმე ამბიცია.  თუმცა გეგმიური და მუდმივი  მუშაობის წარმოებით ჩვენი შრომა გახდა მიზანდასახული.    დავიწყეთ  სარგებლობა...