ბერმელი

თქვენი კეთილდღეობის სალარო

სიახლეები

ინფორმაცია სესხებზე და ჯარიმებზე პროცენტების შემცირების შესახებ

ინფორმაცია სესხებზე და ჯარიმებზე პროცენტების შემცირების შესახებ

17 აგვისტო, 2020

      მნიშვნელოვანი სიახლეები ბერმელში!!!                შემცირდა საპროცენტო განაკვეთები ყოველგვარ პროდუქტზე, ფაქტობრივად იგი მიუახლოვდა საბანკო პროცენტებს.        - საკრედიტო პროდუქტებზე - სამომხმარებლო, იპოთეკურ და ბიზნესსესხზე თვეში 2%-მდე, წლიური საპროცენტო განაკვეთი 29.6 %-მდე.        - საკომბარდო პროდუქტებზე - თვეში 1,5%-მდე, წლიური ეფექტური...

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით სრულად/ნაწილობრივ წინსწრებით დაფარვის შესახებ

ინფორმაცია სესხის საკუთარი სახსრებით სრულად/ნაწილობრივ წინსწრებით დაფარვის შესახებ

31 ივლისი, 2020

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "ბერმელმა" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N151/04 ბრძანების მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტისა და მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, შეცვალა საკრედიტო და ავტო სესხებზე სესხის საკუთარი სახსრებით დაფარვის პირობა და წინსწრების საკომისიო სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მსგავსად გაავრცელა არა მარტო სესხის სხვა ბანკიდან...

ბერმელში შემცირდა საპროცენტო და საჯარიმო განაკვეთები

ბერმელში შემცირდა საპროცენტო და საჯარიმო განაკვეთები

30 ივლისი, 2020

  ბერმელში სესხის საპროცენტო განაკვეთები გაუთანაბრდა საბანკო საპროცენტო განაკვეთებს, ხოლო საჯარიმო განაკვეთები, საბანკო საჯარიმო განაკვეთებზეც კი გაცილებით დაბალია.